pomoc prawna

Dział spadku krok po kroku

Podział spadku, niekiedy przebiega polubownie. Każdy ze spadkobierców otrzymuje pewną część, na którą się godzi. Taki umowny podział spadku, może zostać zawarty w umowie, którą muszą podpisać wszyscy spadkobiercy.

Bardzo często dochodzi jednak do sytuacji, w której spadkobiercy nie są w stanie porozumieć się co do podziału. Taka sytuacja nie musi obejmować całego spadku, może w grę wchodzić tylko jedna rzecz bądź też pewna część spadku. Wówczas przystępuje się do sądowego podziału spadku. Każdy ze spadkobierców ma prawo do tego, by wnieść do sądu o taki odgórny podział.

Sąd dokonuje podziału spadku według własnej woli, o czym należy pamiętać. Nie jest on w żaden sposób związany wnioskiem czy też roszczeniami wnioskującego spadkobiercy. Przy podziale spadku, bierze natomiast pod uwagę kilka następujących kwestii. Przede wszystkim to jaki jest stan majątkowy poszczególnych spadkobierców, jakie są ich wzajemne stosunki, jaki jest charakter przedmiotów, które wchodzą w skład spadku oraz jakie jest miejsce zamieszkania spadkobierców.

Możliwe jest przydzielenie spadku jednemu ze spadkobierców. Jeśli wartość danego spadku mieści się w schedzie spadkowej, wówczas nie musi on ponosić żadnych kosztów związanych ze spłacaniem pozostałych spadkobierców. Jeśli jednak jest inaczej, wówczas taka osoba musi dokonać spłaty innych członków spadku.

Może dojść także do fizycznego podziału przedmiotu. W taki sposób można przykładowo podzielić pomiędzy spadkobierców węgiel, dom bądź też działkę, o ile nie jest to sprzeczne z planem zagospodarowania przestrzennego. Oczywiście nie można podzielić niektórych rzeczy, chociażby takich jak samochód. Dom natomiast można podzielić wyznaczają poszczególnych spadkobiercom konkretne jego piętra bądź też przypisując budynki znajdujące się na jednej działce.

Sąd może także orzec o konieczności sprzedaży danego przedmiotu i podziale uzyskanych z niego pieniędzy pomiędzy poszczególnych spadkobierców. Oczywiście każdy z nich otrzymuje tyle, ile ma udziału ogólnego.

Artykuł powstał na podstawie informacji dostępnych na stronie http://www.krp-ks.pl/zakres-uslug/prawo-rodzinne-spadkowe/